Zapisz się na zajęcia w SOTO

Wymagania egzaminacyjne
Polskiej Federacji Aikido

 

 

WYMAGANIA NA STOPNIE KYU OBOWIĄZUJĄCE W POLSKIEJ FEDERACJI AIKIDO

Uchwała Rady Technicznej PFA z dnia 20.09.2014 r.

 

6 KYU - 5 KYU - 4 KYU - 3 KYU - 2 KYU - 1 KYU

6 KYU:
Minimum 25 dni treningowych

ASHI SABAKI

TENKAN

IRIMI TENKAN

SHIKKO

UKEMI

Tachi waza:

IKKYO

IRIMI NAGE

SHIHO NAGE

 

KATATEDORI AIHANMI:

 

 

 

5 KYU:

Minimum 30 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 6 kyu

Tachi waza:

SHOMEN UCHI:

 

 

KATATEDORI:

IKKYO

IRIMI NAGE

SHIHO NAGE

Suwari waza:

KOKYU HO

 

 

 

4 KYU:

Minimum 40 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 5 kyu

Tachi waza:

SHOMEN UCHI:

 

 

KATADORI:

 

YOKOMEN UCHI:

IKKYO

NIKYO

IRIMI NAGE

IKKYO

NIKYO

SHIHO NAGE

Suwari waza:

KOKYU HO

 

 

 

3 KYU:

Minimum 50 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 4 kyu

Tachi waza:

SHOMEN UCHI:

 

 

 

 

 

RYOTEDORI:

 

YOKOMEN UCHI:

TSUKI:

 

IKKYO

NIKYO

SANKYO

YONKYO

IRIMI NAGE

KOTE GAESHI

SHIHO NAGE

TENCHI NAGE

SHIHO NAGE

IRIMI NAGE

KOTE GAESHI

Suwari waza:

IKKYO

NIKYO

SANKYO

YONKYO

 

KOKYU HO

 

SHOMEN UCHI:

 

 

 

 

 

 

2 KYU:

Minimum 50 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 3 kyu

Tachi waza:

SHOMEN UCHI:

 

 

 

 

 

KATADORI:

 

 

 

KATATEDORI:

 

 

 

TSUKI:

 

RYOTEDORI:

IKKYO

NIKYO

SANKYO

YONKYO

IRIMI NAGE

KOTE GAESHI

IKKYO

NIKYO

SANKYO

YONKYO

IRIMI NAGE

KOTE GAESHI

KAITEN NAGE

JIYU WAZA

IRIMI NAGE

KOTE GAESHI

TENCHI NAGE

Hanmi-Handachi waza:

KATATEDORI:

SHIHO NAGE

Suwari waza:

IKKYO

NIKYO

SANKYO

YONKYO

IKKYO

NIKYO

SANKYO

YONKYO

 

KOKYU HO

 

SHOMEN UCHI:

 

 

 

KATADORI:

 

 

 

 

 

 

1 KYU:

Minimum 60 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 2 kyu

Tachi waza:

SHOMEN UCHI:

 

 

 

 

 

 

YOKOMEN UCHI:

 

 

 

 

KATADORI:

 

 

 

USHIRO RYOTEDORI:

 

 

 

KATATEDORI:

 

 

 

 

TSUKI:

 

 

RYOTEDORI:

 

 

MOROTE DORI:

 

 

IKKYO

NIKYO

SANKYO

YONKYO

IRIMI NAGE

KOTE GAESHI

KAITEN NAGE

IKKYO

NIKYO

SANKYO

YONKYO

GOKYO

IKKYO

NIKYO

SANKYO

YONKYO

IKKYO

NIKYO

SANKYO

YONKYO

IRIMI NAGE

KOTE GAESHI

SHIHO NAGE

KAITEN NAGE

JIYU WAZA

IRIMI NAGE

KOTE GAESHI

KAITEN NAGE

TENCHI NAGE

SHIHO NAGE

JIYU WAZA

JIYU WAZA

 

KOKYU HO

Hanmi-Handachi waza:

KATATEDORI:

RYOTEDORI:

SHIHO NAGE

SHIHO NAGE

Suwari waza:

SHOMEN UCHI:

 

 

 

YOKOMEN UCHI:

 

 

 

KATADORI:

 

 

 

 

 

 

IKKYO

NIKYO

SANKYO

YONKYO

IKKYO

NIKYO

SANKYO

YONKYO

IKKYO

NIKYO

SANKYO

YONKYO

 

KOKYU HO

 

 

6 KYU - 5 KYU - 4 KYU - 3 KYU - 2 KYU - 1 KYU

 

UWAGI:

- Techniki, dla których istnieje wersja Omote i Ura należy wykonać w obu wersjach.

- Należy wprowadzić rejestrację dni treningowych.

- Przez okres roku obowiązywać będą równolegle dotychczasowe wymagania na stopnie kyu.

- Przedstawione  wymagania  należy  traktować  jako  niezbędne  minimum.  Kluby  mogą  dodać  do poszczególnych  kyu  dodatkowe  wymagania  np.  Suburi  Bokken,  Suburi  Jo.  Na  wprowadzenie dodatkowych wymagań na stopnie Kyu należy uzyskać pozytywną opinię Rady Technicznej PFA.

 

SOTO - Dalekowschodnie Centrum Kulturalno-Sportowe

Tel.: +48 22 299 01 30

recepcja@soto.waw.pl

Jeśli zauważyłeś błąd na stronie - zgłoś nam na maila: redakcja@soto.waw.pl

Poleć tę stronę:

Wyszukaj: