Aikido

Pozwól przeciwnikowi iść tam gdzie chce,
zmień mu drogę, jeśli tego pragnie,
a później pozwól mu upaść tam gdzie chce…
M.Ueshiba 

O-sensei – Wielki Mistrz – Morihei Ueshiba w pierwszej połowie XX wieku opracował system, który jest drogą prowadzącą od pracy nad ciałem, technikami obrony do rozwoju duchowego. Traktowanie Aikido jako kolejnej sztuki walki byłoby dużym błędem i uproszczeniem. Splata się w nim wymiar duchowy, etyczny i fizyczny. Już sama nazwa na to wskazuje. Aikido powstało z połączenia japońskich słów Ai, Ki i Do. Oznaczają harmonię ciała, umysłu i ducha czyniącą z człowieka istotę lepszą, wrażliwszą i pełną spokoju.

Morihei Ueshiba widział swój system jako nieustanną pracę nad sobą. Odrzucał współzawodnictwo, negował chęć zaszkodzenia atakującemu nas napastnikowi. Mistrz czerpiąc głównie z Ju-Jitsu oraz szermierki stworzył sztukę walki, która nie unika konfrontacji, ale liczy się z konsekwencjami wykonanych technik. Jej celem jest tylko i wyłącznie obezwładnienie napastnika. Głęboko humanistyczny przekaz spotkał się z dużym rezonansem na świecie i przyczynił się do spopularyzowania Aikido.

Równie atrakcyjna jest strona wizualna Aikido. Techniki niejednokrotnie przypominają taniec. Ćwiczący, ubrani w Hakama – szerokie spodnie samurajskie – wykonują rzuty, dźwignie, pady, uniki. Ich ruchy są płynne i miejscami majestatyczne. Walka wręcz uzupełniona bywa walką z użyciem kija, bądź drewnianej repliki japońskiego miecza bokken oraz noża tanto.

Charakterystyczne dla Aikido jest zastosowanie ruchów po kole, które pozwalają zneutralizować energię napastnika i użyć jego siły przeciw niemu samemu. Obrona i jej efektywność nie jest więc całkowicie zależna od warunków fizycznych, siły, wieku czy płci.

Ścisłe powiązanie ciała, umysłu i ducha w Aikido pozwala pracować nad autentyczną pewnością siebie, która wyraża się w ciele i zachowaniu. Sala do ćwiczeń – Dojo – staje się miejscem, w którym doskonaląc techniki doskonalimy także nasz charakter. Aikidoka uczy się panować nad sobą, pozbywa się stresu, napięcia, lęku. Jego ruchy stają się miękkie, łagodne a umysł wyciszony. Trening pozwala lepiej funkcjonować w trudnych sytuacjach.

 

Sensei Christian Tissier 8 Dan, Aleksandra Sowińska 4 Dan, Tomasz Sowiński 6 Dan - Kyoto, 2018.06.07

Na zajęciach w naszym Dojo szczególny nacisk kładziemy na dokładność, precyzyjność wykonywania każdej z technik. Uczymy rozumieć jej mechanizm na różnych poziomach – fizycznym – cielesnym, fizjologicznym, psychologicznym – mentalnym i duchowym. Pracujemy nad właściwym oddechem, kontrolą napięć mięśniowych. Uczymy się płynnie przechodzić od napięcia do stanu głębokiego rozluźnienia. Na macie – Tatami ćwiczą osoby w różnym wieku, bowiem Aikido jest sztuką walki, którą z powodzeniem mogą uprawiać dzieci, młodzież, osoby dojrzałe i starsze.

Projekt artystyczny zrodzony ze spotkania z Christianem Tissier i Bruno Gonzalezem podczas sesji na temat sztuk walki. Magiczna chwila!

 

Wywiad z sensei’em Christianem Tissier, Shihanem, który uczestniczył i wykonywał pokazy podczas World Combat Games 2013. W materiale tym (w jęz. angielskim) daje on odpowiedź dlaczego ćwiczymy Aikido i co staramy się osiągnąć. Wypowiada się również bardzo przejrzyście w kwestii dlaczego Aikido może być praktykowane przez każdego.

Reportaż z Dojo Sensei’a Christiana Tissier (8 Dan Aikikai) z Vincennes pod Paryżem.

AIKIDO: The Art of Peace - on NHK World Japan

Mini Słowniczek:

  • Bokken – jest to wykonany z jednego kawałka drewna miecz do ćwiczeń.
  • Dojo – jest to miejsce treningów, medytacji. Tradycyjnie w przestrzeni tej panują odpowiednie sposoby zachowania się (Etykieta Dojo).
  • Hakama – szerokie, plisowane spódnico-spodnie używane przez Aikidoków. Tradycyjnie mogą je nosić tylko mistrzowie, ewentualnie uczniowie o wysokim stopniu zaawansowania.
  • Jo – jest to treningowy kij drewniany. Według legendy jego kształt miał powstać w wyniku wielodniowej medytacji mistrza Gonnosuke Muso, który w XVI wieku go stworzył.
  • Keikogi – jest to bawełniane ubranie treningowe używane w większości japońskich sztuk walki. Składa się ze spodni i bluzy.
  • Obi – wiązany od przodu pas. Jego kolor oznacza stopień umiejętności. W większości sztuk walki czarny kolor oznacza mistrza.
  • Tanto – obronny sztylet przeznaczony zazwyczaj do pchnięć.
  • Tatami – jest to tradycyjna, ryżowa mata używana w Dojo – we współczesnych Dojo używa się mat treningowych wykonanych z tworzyw sztucznych.
  • Zori – plecione, słomiane sandały.