Wymagania egzaminacyjne na stopnie PFA

KYU

DAN

Minimum 25 dni treningowych od rozpoczęcia

ASHI SABAKI - TENKAN, IRIMI TENKAN

SHIKKO - IRIMI, USHIRO

UKEMI -  MAE, USHIRO

 

Tachi waza:

     KATATEDORI AIHANMI:

IKKYO

IRIMI NAGE

SHIHO NAGE

Minimum 30 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 6 kyu


Tachi waza:
     SHOMEN UCHI:

IKKYO
IRIMI NAGE


     KATATEDORI:

SHIHO NAGE

Suwari waza:

KOKYU HO

Minimum 40 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 5 kyu

Tachi waza:

    SHOMEN UCHI:

IKKYO
NIKYO
IRIMI NAGE

     KATADORI:

IKKYO
NIKYO

     YOKOMEN UCHI:

SHIHO NAGE

Suwari waza:

KOKYU HO

Minimum 50 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 4 kyu

Tachi waza:

   SHOMEN UCHI:

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO
IRIMI NAGE
KOTE GAESHI

   RYOTEDORI:

SHIHO NAGE
TENCHI NAGE

   YOKOMEN UCHI:

SHIHO NAGE

   TSUKI:

IRIMI NAGE
KOTE GAESHI

Suwari waza:

   SHOMEN UCHI:

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO

 

KOKYU HO

Minimum 50 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 3 kyu

Tachi waza:

    SHOMEN UCHI:

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO
IRIMI NAGE
KOTE GAESHI

   KATADORI:

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO


KATATEDORI:

IRIMI NAGE
KOTE GAESHI
KAITEN NAGE
JIYU WAZA


TSUKI:

IRIMI NAGE
KOTE GAESHI

RYOTEDORI:

TENCHI NAGE

Hanmi-Handachi waza:

   KATATEDORI:

SHIHO NAGE

Suwari waza:

   SHOMEN UCHI:

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO

   KATADORI:

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO

KOKYU HO

Minimum 60 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 2 kyu

Tachi waza:

    SHOMEN UCHI:

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO
IRIMI NAGE
KOTE GAESHI
KAITEN NAGE


   YOKOMEN UCHI:

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO
GOKYO


   KATADORI:

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO


   USHIRO RYOTEDORI:

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO

   KATATEDORI:

IRIMI NAGE
KOTE GAESHI
SHIHO NAGE
KAITEN NAGE
JIYU WAZA

   TSUKI:

IRIMI NAGE
KOTE GAESHI
KAITEN NAGE

   RYOTEDORI:

TENCHI NAGE
SHIHO NAGE
JIYU WAZA

   MOROTEDORI:

JIYU WAZA

Hanmi-Handachi waza:

   KATATEDORI:

SHIHO NAGE

   RYOTEDORI:

SHIHO NAGE

Suwari waza:

   SHOMEN UCHI:

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO

   YOKOMEN UCHI:

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO

   KATADORI:

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO

KOKYU HO

UWAGI:

 • Techniki, dla których istnieje wersja omote i ura należy wykonać w obu wersjach.
 • Należy prowadzić rejestrację dni treningowych.
 • Przedstawione wymagania należy traktować jako niezbędne minimum. Kluby mogą dodać do
  poszczególnych kyu dodatkowe wymagania np. suburi bokken, suburi jo. Na wprowadzenie
  dodatkowych wymagań na stopnie kyu należy uzyskać pozytywną opinię Rady Technicznej PFA.

Pobierz PDF:

EGZAMINY KYU W PFA

 1. Zasady przeprowadzania egzaminów kyu:
  Egzaminy na stopnie kyu przeprowadzają jednoosobowo egzaminatorzy PFA

 2. Uprawnione osoby to wszyscy instruktorzy posiadający tytuł Shidoin i Fukushidoin PFA

 3. Wymagania egzaminacyjne na stopnie kyu obowiązujace w Polskiej Federacji Aikido z dnia 20.09.2014 → (PDF do pobrania)

 4. Regulamin stałej komisji Fukushidoin i Shidoin → (PDF do pobrania)

 5. Uznanie stopni kyu uzyskanych w innych organizacjach:
  “Uznanie stopni KYU uzyskanych w innych organizacjach, niezrzeszonych w PFA osobom obecnie ćwiczącym w klubach PFA odbywa się w sposób następujący:

  • 6-5 KYU o uznaniu decyduje Członek Stałej Komisji Egzaminacyjnej DAN PFA
  • 4-3 KYU o uznaniu decyduje Członek Rady Technicznej
  • 2-1 KYU o uznaniu decyduje Rada Teczhniczna poprzez głosowanie

   Podstawą uznania jest ocena wymagań egzaminacyjnych danej organizacji, okres ćwiczeń, częstotliwość treningów, wiek ćwiczącego oraz inne czynniki pozwalające obiektywnie potwierdzić stopień. O podjęciu decyzji o uznaniu stopnia według wyżej wymienionych zasad każdorazowo należy powiadomić Radę Techniczną.”

EGZAMINY DAN W PFA

 1. Zasady przeprowadzania egzaminów dan:

  “Zasady tworzenia Zespołu Egzaminacyjnego dla egzaminów na poszczególne stopnie mistrzowskie:

     Zespół Egzaminacyjny na 1 DAN:

  Minimum trzech członków Stałej Komisji Egzaminacyjnej DAN PFA przy czym przewodniczący musi posiadać stopień minimum 5 DAN lub 1 członek Rady Technicznej.

     Zespół Egzaminacyjny na 2 DAN:

  Minimum trzech członków Stałej Komisji Egzaminacyjnej DAN PFA posiadających stopień minimum 5 DAN lub 2 członków Rady Technicznej lub 1 członek Rady Technicznej posiadający stopień minimum 6       dan.

  W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, na przykład ogłoszenie egzaminów i składu Komisji i nagła nieobecność członka Komisji, Sekretarz Rady Technicznej może upoważnić członka Rady Technicznej posiadającego stopień 5 DAN do samodzielnego przeprowadzenia egzaminu na stopień 2 DAN. Upoważnienie telefoniczne musi zostać potwierdzone decyzją na piśmie.

     Zespół Egzaminacyjny na 3 DAN:

  Minimum trzech członków Stałej Komisji Egzaminacyjnej DAN PFA posiadających stopień minimum 5 dan w tym dwóch członków Rady Technicznej PFA lub dwóch członków Rady Technicznej, przy czym jeden z członków musi posiadać stopień minimum 6 DAN.

     Zespół Egzaminacyjny na 4 DAN:

  Minimum trzech członków Rady Technicznej w tym jeden członek posiadający stopień minimum 6 DAN.

  Instruktor z zagranicy posiadający minimum 6 DAN oraz tytuł Shihan powołany do Komisji Egzaminacyjnej przez Sekretarza RT posiada uprawnienia członka RT ze stopniem minimum 6 DAN.

  W przypadku powołania instruktora z zagranicy do Komisji Egzaminacyjnej, na przewodniczącego Komisji każdorazowo powołany jest członek PFA.

  Instruktor z zagranicy może samodzielnie przeprowadzić egzaminy w PFA tylko po uzyskaniu zgody Rady Technicznej PFA i Hombu Dojo.

  Ocena egzaminów odbywa się poprzez przyznanie przez członka Zespołu Egzaminacyjnego punktów wg następujących zasad:

  – w przypadku Zespołu trzy-osobowego każdy z członków może przyznać od 0 do 5 pkt.

  – w przypadku Zespołu dwu-osobowego od 0 do 7,5 pkt. każdy,

  – w przypadku składu jedno-osobowego od 0 do 15 pkt.

  Łączna liczba punktów wynosi 15, a minimalna liczba konieczna do zaliczenia egzaminu to 8 punktów.

  Protokół z egzaminu sporządza Przewodniczący zespołu. Karty oceny stanowią załącznik do protokołu.

   

     Rekomendacja na stopień 5 DAN:

  Wniosek o wystąpienie o nadanie stopnia 5 DAN składa do Rady Technicznej członek Rady Technicznej posiadający minimum stopień 6 DAN. Wniosek poddany jest pod głosowanie Rady Technicznej.

  Pobierz Regulamin stałej komisji egzaminacyjnej dan PFA

 2. Osoby uprawnione do zasiadania w Komisji Egzaminacyjnej Dan:

  AUGUŚCIAK ANDRZEJ (4 DAN)
  BROŻYŃSKI WOJCIECH (5 DAN)
  CHRABĄSZCZEWSKA BARBARA (5 DAN)
  DRĄG WOJCIECH (5 DAN)
  DYMUS PAWEŁ (5 DAN)
  GAWROŃSKI PRZEMYSŁAW (5 DAN)
  HURNOWICZ ZBIGNIEW (5 DAN)
  JAKUSZ-GOSTOMSKI MACIEJ (4 DAN)
  JEZIERSKI MAREK (5 DAN)
  KOSIORKIEWICZ MARCIN (5 DAN)
  MAMCZURA WOJCIECH (4 DAN)
  MANIKOWSKI ADAM (5 DAN)
  OLESIAK PAWEŁ (6 DAN)
  SOŁTYSIŃSKI PIOTR (5 DAN)
  TRABUĆ MARIUSZ (4 DAN)
  WIDAWSKI ROMAN (4 DAN)

  RADA TECHNICZNA PFA:
  BAZYLKO ANDRZEJ (6 DAN)
  BERNAŚ PAWEŁ (6 DAN)
  GIERSZ WALDEMAR (5 DAN)
  KRAC ROBERT JERZY (6 DAN)
  POMIANOWSKI JERZY (6 DAN)
  SAPIELA JERZY (6 DAN)
  SOWIŃSKI TOMASZ (6 DAN)
  WIŚNIEWSKI MARIAN (6 DAN)
  ZDUNOWSKI PAWEŁ (5 DAN) 

 3. Wymagania na stopnie dan → (PDF do pobrania)

Wymagania egzaminacyjne Honbu Dojo

 

Opublikowane na stronie Honbu Dojo w Tokyo:
http://www.aikikai.or.jp/eng/information/review.html

Wzór Dyplomu Stopnia Dan nadany przez Honbu Dojo w Tokyo: