Kalendarz

Kalendarz wydarzeń uwzględnia m.in. Staże i Obozy – imprezy organizowane przez SOTO i KIKU –

oraz przez innych organizatorów –

Kalendarz wydarzeń nie uwzględnia regularnych treningów w SOTO.

Plan zajęćKalendarz Zajęć w SOTO .