SOTO - Więcej Niż Klub          Adres: Z.Romaszewskiego 23, 01-874 Warszawa           Otwarte: Pon.-Pt.: 18:00 - 21:00, Sob.: 8:30 - 10:00           Tel.: +48 22 299 01 30   

Plan zajęć

Plan Zajęć – to ogólny , ramowy rozkład zajęć w SOTO / widoczny na tej stronie/
Kalendarz Zajęć – to rozkład na konkretne dni, uwzględniający dni wolne, święta, lokalne imprezy i odwołane bądź przesunięte zajęcia /widoczny na stronie eFitness/ – PEŁNY i AKTUALNY KALENDARZ ZAJĘĆ, dostępny jest w Strefie Klubu

Prosimy odpowiednio dobrać swoje karnety, tak aby mogli Państwo najlepiej je wykorzystać.

Prosimy także o uwagę:

W przypadku dokonywania zakupu karnetów przez zautomatyzowany system obsługi w Strefie Klienta, prosimy o sprawdzanie na swoim koncie czy nie widnieją już założone umowy do opłacenia. Sytuacja taka zdarza się, gdy uczestnikowi skończył się karnet i uczestnik wziął udział w zajęciach. Wówczas obsługa Recepcji musi założyć nową umowę aby można było wziąć udział w tych zajęciach. Zakupienie nowego karnetu bez sprawdzenia czy nie widnieją w systemie umowy do opłacenia skutkuje tym, że pozostaje na koncie umowa nie opłacona, a system automatycznie przysyła o tym fakcie do Państwa powiadomienie.

   Warunkiem otrzymywania korespondencji od SOTO jest udzielenie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną oraz podanie prawidłowego adresu e-mail. Udzielić takiej zgody możesz podczas zakładania konta lub później w swoim Profilu, bądź na Recepcji wypełniając ponownie Zgłoszenie z aktualizacją.

Plan zajęć wakacyjny (2 lipca - 31 sierpnia 2018)

/sprawdź aktualny KALENDARZ ZAJĘĆ zanim przyjdziesz na zajęcia – podczas wakacji mogą wystąpić zmiany w grafiku/

Aby sprawdzić aktualny KALENDARZ ZAJĘĆ (wg dat) w SOTO, wciśnij przycisk STREFA KLUBU w górnym menu lub kliknij: Kalendarz Zajęć

*) WOLNA MATA – to trening, podczas którego ćwiczysz samodzielnie lub z grupą to co potrzebujesz udoskonalić. Nad bezpieczeństwem czuwa instruktor, ale z zasady nie narzuca tematu zajęć, ani nie prowadzi ich.
Aby wziąć udział w tych zajęciach każdorazowo należy zapisać się na nie w Strefie Klubu i sprawdzić przed zajęciami czy zebrała się grupa min. 5 uczestników, aby te zajęcia się odbyły. Obsługa Recepcji w każdy piątek poprzedzający daną Wolną Matę sprawdza w systemie liczbę zgłoszeń. Jeśli zajęcia zostaną odwołane z uwagi na brak wymaganego minimum uczestników, zostaniesz powiadomiony o tym przez system automatycznie. Warto więc zapisywać się na Wolną Matę wcześniej i umawiać z innymi ćwiczącymi.
WOLNA MATA, to dodatkowa możliwość ćwiczenia zależna od uczestników zajęć w SOTO.

Zamknij Menu