REGULAMIN SOTO

§ 1 – INFORMACJE OGÓLNE:

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem soto.waw.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia usług przez SOTO.
Właścicielem i administratorem Serwisu, jest firma SOTO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-842), ul. Łucka 15 lok. 204 (zwana dalej Administratorem, Klubem SOTO lub SOTO, której adres korespondencyjny to: SOTO Sp. z o.o. ul. Radzymińska 10/29, 03-752 Warszawa), NIP:1132958982, REGON: 369055015, KRS: 0000710600, tel. +48 533 450 600, +48 502 506 933, recepcja@soto.waw.pl, https://soto.waw.pl .

Do korzystania z Serwisu internetowego wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW. Przydatne może być także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików ‘cookies’ – w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, bądź wyłączeniu ich obsługi w przeglądarce użytkownika, mogą nie być dostępne wszystkie funkcje Serwisu. Technologia plików ‘cookies’ polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery, urządzenia przenośne, smartfony itp.) osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie. Działania technologii cookies zostały szczegółowo opisane na stronie https://soto.waw.pl/regulamin/polityka-prywatnosci#cookies

§ 2 – PRZEDMIOT SERWISU INTERNETOWEGO

Przedmiotem Serwisu jest popularyzacja, promocja informacji związanych z kulturą i sztuką Dalekiego Wschodu, popularyzacją zdrowego stylu życia, poprawy sprawności i formy, a także skupianie społeczności osób zainteresowanych tą tematyką oraz organizacja i prowadzenie aktywności i zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym.

Administrator serwisu prowadzi Klub SOTO – Dalekowschodnie Centrum Kulturalno-Sportowe. Za pośrednictwem serwisu można zapisać się na zajęcia, wydarzenia, programy, wykłady itp. prowadzone przez Klub SOTO;

§ 3 – KORZYSTANIE Z SERWISU

I. KLUB SOTO – DALEKOWSCHODNIE CENTRUM KULTURALNO-SPORTOWE:

   TRENINGI GRUPOWE

SOTO organizuje zajęcia edukacyjne, kulturalne i sportowo-rekreacyjne, w tym treningi sztuk walki dla osób, które ukończyły 14 lat oraz zajęcia rekreacyjne dla dzieci, przygotowujące do przyszłych treningów sztuk walki, a także zajęcia edukacyjne związane z poprawą sprawności i formy, kulturą i sztuką, w tym przede wszystkim Dalekiego Wschodu.

    TRENINGI INDYWIDUALNE

Trening Indywidualny, to forma treningowa, która została skierowana do osób, które chcą ćwiczyć nie tylko w grupie, podczas zajęć regularnych w Klubie, ale także rozwijać swoje dotychczasowe umiejętności bezpośrednio, pod okiem Sensei’a lub innych Instruktorów.

Rozwiązanie takie może być uzupełnieniem do regularnych treningów w SOTO, zarówno na wypadek wprowadzenia ograniczenia liczby uczestników zajęć, jak i daje większe bezpieczeństwo osobom ćwiczącym.

Prowadzący: Sensei Tomasz Sowiński lub inny Instruktor uzgodniony z Uczestnikami Treningu Indywidualnego

Rodzaj zajęć: Aikido, Ken-Jutsu lub inny rodzaj zajęć uzgodniony z Uczestnikami Treningu Indywidualnego

Termin zajęć: dowolny termin uzgodniony pomiędzy Uczestnikami Zajęć i Prowadzącym. Konieczne jest sprawdzenie dostępności sali lub innej lokalizacji oraz dostępności Prowadzącego.

Lokalizacja: SOTO Dojo, ul. Zwrotnicza 6, 01-217 Warszawa lub inne sale treningowe, hale sportowe, parki, lasy, tereny prywatne itp.

Uczestnicy: od 1 do 4 osób – rezerwacji na trening dokonuje 1 osoba, która posiada konto w Klubie SOTO (jeżeli nie masz jeszcze u nas konta – załóż je w systemie). Osoba ta reprezentuje i uzgadnia w imieniu wszystkich Uczestników (jeśli oprócz niej występują) warunki przeprowadzenia Treningu Indywidualnego. Osoba ta może ewentualnie zaprosić dodatkowe od 1 do 3 osób do wzięcia udziału w Treningu Indywidualnym. Uczestnictwo tych osób nie skutkuje zmianą ceny za zajęcia. W Treningu Indywidualnym mogą brać udział członkowie Klubu SOTO, oraz gościnnie – członkowie innych Klubów. Każdorazowo wymagane jest jednak posiadanie konta w Klubie SOTO przynajmniej przez jedną osobę, która reprezentuje grupę od 1 do 4 osób na Trening Indywidualny.

Cena Treningu Indywidualnego zawsze podana jest w CENNIKU.
Cena nie uwzględnia kosztu ewentualnego wynajęcia sali treningowej. Cena Treningu Indywidualnego podana w CENNIKU dotyczy lokalizacji w obrębie m.st. Warszawy i najbliższych okolic. Dla innych lokalizacji zawsze ustalana jest indywidualnie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pod względem epidemicznym, stosujemy analogiczne Zasady, jak podczas regularnych zajęć w Klubie SOTO.

W celu zakupienia Karnetu na Trening Indywidualny wybierz w systemie obsługi klienta, na swoim Profilu zakładkę CENNIK >> Trening Indywidualny. Po zakupieniu Karnetu lub przed zakupem, ustal z nami swoje preferencje dotyczące miejsca treningu, terminu oraz liczby osób biorących w nim udział. W tym celu wypełnij i wyślij formularz “Uzgodnij Szczegóły Treningu Indywidualnego” na stronie Trening Indywidualny. Możesz podać też jaki rodzaj treningu oczekujesz. Podaj kontakt do siebie, abyśmy mogli bez przeszkód i niepotrzebnej zwłoki uzgodnić wszystkie szczegóły zajęć.

Jeśli wykupiłeś już Karnet Trening Indywidualny, ale w najbliższym czasie nie jesteśmy w stanie uzgodnić odpowiedniego terminu lub lokalizacji zajęć, oraz w sytuacji, kiedy chciałbyś odwołać Trening Indywidualny całkowicie, SOTO zwróci wpłaconą kwotę na konto wskazane przez Ciebie, z zastrzeżeniem i z wyłączeniem sytuacji, w której SOTO musiało ponieść już jakieś koszty, na przykład związane z wynajęciem dodatkowej sali bądź z dojazdem.

   OBOZY SPORTOWE I PRZYGODOWE, STAŻE

W związku z charakterem organizowanych zajęć edukacyjnych, udostępniamy również szkolenia wyjazdowe bądź lokalne, których organizację powierzamy współpracującym z nami podmiotom. Lista podmiotów, które są odpowiedzialne za poszczególne obszary działań oraz realizację zamówionych w SOTO usług można znaleźć zawsze na stronie https://soto.waw.pl/regulamin/rodo-partnerzy/

   ZGŁOSZENIA DO KLUBU, UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

Na zajęcia można zgłaszać się przez cały rok. W zajęciach prowadzonych w Klubie SOTO mogą brać udział osoby, które:

 • zapoznały się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptowały
 • oświadczyły, że ich stan zdrowia pozwala na udział w zajęciach ruchowych (za osoby niepełnoletnie – zgłasza i akceptuje Rodzic lub Opiekun prawny), jeśli charakter danych zajęć tego wymaga
 • wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z zamawianą usługą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały przedstawione w Polityce Prywatności (https://soto.waw.pl/regulamin/polityka-prywatnosci)
 • uczestnicy opcjonalnie mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od SOTO, w tym o sprawach bieżących dotyczących działalności Klubu SOTO oraz firm współpracujących z SOTO w ramach realizacji zadań dotyczących zamawianych przez uczestników usług.
 • wniosły odpowiednią opłatę za udział w zajęciach ruchowych lub innych zajęciach dydaktycznych (zgodnie z Cennikiem SOTO) lub skorzystały z Programów Rabatowych (np. Multisport +, FitProfit, Gymsteer itp.);
 • zarejestrowały swoją obecność na zajęciach poprzez zgłoszenie się na Recepcji za każdy wykorzystywany trening lub zajęcia.

   Zgłoszenie do klubu może być dokonane:

 • w formie elektronicznej (przez Internet na stronie https://soto.waw.pl – w zakładce Mój Profil >> PROFIL). W tym celu użytkownik zakłada sobie konto, jeśli jeszcze nie posiada. Konieczne jest podanie adresu e-mail. Potwierdza jego założenie, klikając na link w otrzymanym mailu potwierdzającym.

  Prosimy o dokonywanie rezerwacji w Kalendarzu zajęćUczestnicy mogą dokonywać rezerwacji przez internet najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem zajęć. Po tym czasie możliwe jest tylko dokonywanie rezerwacji i wejść na zajęcia w Recepcji Klubu, w miarę dostępnych miejsc. Uczestnik może odwołać swoją rezerwację jeszcze na 1,5 godziny (90 minut) przed zajęciami, odzyskując swoje wejście na zajęcia. Po tym czasie będzie to „późne anulowanie”, czyli uczestnik nie odzyska wejścia na swój karnet oraz zobaczy stosowną informację. Jeśli osiągnięta zostanie dla danych zajęć liczba maksymalna dostępnych rezerwacji, system automatycznie zapisuje uczestnika na liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia miejsca na dane zajęcia, pierwsza osoba z listy rezerwowej otrzymuje powiadomienie email, że uzyskała status “Zapisany na zajęcia”. Uczestnicy sami ustalają, do której godziny przed rozpoczęciem zajęć chcą oczekiwać na zwolnienie się miejsca.
 • poprzez wypełnienie i podpisanie papierowego druku formularza rejestracyjnego w Recepcji Klubu. Obsługa Recepcji Klubu zakłada wówczas uczestnikowi konto w zakładce Mój Profil, zgodnie z podanymi w formularzu papierowym danymi i zaznaczonymi zgodami i udziela mu do niego dostępu poprzez internet. Informacja o założeniu konta, możliwości pierwszego logowania i uzupełnienia danych zostaje wysłana na podany w zgłoszeniu adres email. Prosimy zawsze o czytelne i dokładne wypełnienie tego pola formularza, abyśmy mogli dostarczyć wymagane konto Użytkownikowi.
  Osoby, które zakładają Konto w Klubie, wypełniając formularz papierowy, tak samo dokonują rezerwacji na zajęcia poprzez elektroniczny Kalendarz zajęć.
 
 • KALENDARZ ZAJĘĆ i REZERWACJE są dostępne na stronie SOTO po zalogowaniu się do swojego PROFILU oraz poprzez aplikacje na telefon:

Pobierz Fitssey ze sklepu Google PlayPobierz Fitssey ze sklepu App Store

Szczegółowe zasady korzystania z zajęć mogą być okresowo określone przez dodatkowe przepisy nałożone przez organy państwowe, na przykład w związku z obowiązującym stanem epidemicznym lub innym stanem wyjątkowym.

W zajęciach może brać udział w jednej chwili maksymalnie liczba osób, która została wskazana dla danych zajęć w Kalendarzu zajęć. W normalnych warunkach, jeśli nie regulują tego dodatkowe przepisy, w zajęciach może wziąć udział maksymalnie 30 osób, chyba że są obecni asystenci pozostający do dyspozycji instruktora. Wówczas liczba osób ćwiczących może być większa. O możliwości wzięcia udziału w treningu decyduje kolejność zgłoszeń na dany trening oraz instruktor prowadzący.

   UBEZPIECZENIE NNW

Klub SOTO nie ubezpiecza uczestników zajęć od NNW. Wyjątkiem są osoby, które są uczestnikami zajęć Aikido i Ken-Jutsu, w trakcie treningów Aikido i Ken-Jutsu. Pozostali uczestnicy zajęć ubezpieczają się samodzielnie.

   OPŁATY

Uczestnicy aktywności, zajęć, kursów powinni dokonywać wszelkich opłat poprzez:

 • Strefę Klienta i zintegrowany z nią bezpieczny system płatności elektronicznych Przelewy24.pl (możliwa ZNIŻKA – patrz pkt. ZNIŻKI)
 • gotówkę, na miejscu, w Recepcji Klubu
 • zgodnie z obowiązującym Cennikiem (https://soto.waw.pl/moj-profil#profil).

Jeśli płatność dokonywana jest na konto, prosimy o podawanie w tytule płatności imienia i nazwiska uczestnika zajęć oraz NAZWY KARNETU i czasu/okresu/daty trwania karnetu. Jeśli takiej informacji nie będzie, system domyślnie przyjmie datę karnetu obowiązującą od daty płatności. Z uwagi na to, że przy płatnościach na konto obsługa Recepcji musi ręcznie zaksięgować i wprowadzić dane o płatności na Konto Uczestnika w systemie obsługującym wejścia do Klubu, dane te mogą pojawiać w systemie z pewnym opóźnieniem. Może to skutkować na przykład tym, że system będzie do czasu zaktualizowania statusu płatności automatycznie informował Uczestnika zajęć o zaległościach w płatnościach. Prosimy w takiej sytuacji ignorować takie komunikaty. Zachęcamy jednocześnie do dokonywania wszelkich płatności poprzez swoje konto w sekcji Mój Profil >> PROFIL. Dane aktualizują się tam w sposób zautomatyzowany.

W przypadku wątpliwości w ustaleniu wysokości opłaty prosimy o indywidualny kontakt z Recepcją lub Kierownictwem Klubu. Użytkownicy chcący korzystać bądź już korzystający z zajęć w Klubie SOTO powinni założyć swoje konto w sekcji Mój Profil >> PROFIL na stronie soto.waw.pl – klikając w link Mój Profil >> Zapisy lub przechodząc do strony: https://app.fitssey.com/soto/frontoffice/login. Po założeniu sobie konta na tej stronie, można łatwo sprawdzać swoje płatności, obecności oraz dokonywać rezerwacji na zajęcia regularne, kursy i staże, na które jest ona wymagana np. z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. Niewykorzystane treningi nie przechodzą na kolejny okres.

   ZAWIERANIE UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ

Klientowi zawierającemu umowę na odległość przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyn oraz w dowolnym momencie, jeżeli SOTO nie wywiązuje się z zawartej umowy. W przypadku niewywiązania się z warunków umowy przez SOTO klientowi przysługuje zwrot wpłaconych środków do poziomu, z którego SOTO się nie wywiązało. Prawo odstąpienia od umowy zawartej z SOTO nie przysługuje Uczestnikowi (konsumentowi) w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli SOTO wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta. Niniejszym Uczestnik zostaje poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę (SOTO) utraci prawo odstąpienia od umowy.

   ZNIŻKI

 • ZNIŻKA P-24

Rabat P-24 możliwy jest z uwagi na automatyzację całego procesu płatności i księgowania w systemie obsługi klienta. Pozostałe formy płatności przewidują opłaty wg cennika standardowego.

Uzyskasz 5% zniżki – za dokonywanie wpłat poprzez Strefę Klubu -> Zapisy (na stronie https://app.fitssey.com/soto/frontoffice/pricing/cards) – aby otrzymać zniżkę wpisz w pole Masz kod zniżkowy? wartość “P-24” (bez cudzysłowu) podczas dokonywania zakupu karnetu online i kliknij przycisk „Dalej”, jeśli  wartość w polu kwoty do zapłaty została automatycznie zaktualizowana.

 • ZNIŻKA RODZINNA

Osoby, które ćwiczą rodzinnie mogą ubiegać się o Zniżkę Rodzinną – 5%, jeśli przynajmniej 2 osoby z tego samego gospodarstwa domowego ćwiczą w tym samym okresie. W tym celu również należy napisać e-mail do Recepcji Klubu SOTO ze wskazaniem imienia i nazwiska osób ubiegających się o taką zniżkę. Ważne, aby okresy karnetów pokrywały się ze sobą.
Każdorazowo Recepcja Klubu SOTO zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zasadności użycia kodu rabatowego, a w przypadku naruszenia określonych zasad będzie zwracała się o uzupełnienie opłat.

   UMOWY

Uczestnik zajęć każdorazowo zgłaszając się na zajęcia i/lub dokonując płatności zawiera z Klubem SOTO umowę na świadczenie określonej usługi. Dostępne są karnety na konkretne rodzaje zajęć oraz tzw. Karnety OPEN, dla których Uczestnik zajęć w ramach jednej opłaty za dany okres, może korzystać z dowolnych treningów, które w danym okresie są dostępne w klubie. Rozkład zajęć dla wszystkich grup został podany w Ulotce Informacyjnej oraz na stronie https://soto.waw.pl/moj-profil#profil/. W dni ustawowo wolne od pracy, dni egzaminów szkolnych (matury, egz. wstępne, dodatkowe zarządzenia dyrekcji szkoły, jeśli dotyczy itp.) oraz w święta treningi nie odbywają się lub odbywają się w innych godzinach i/lub w innym miejscu. W przypadku pokrycia się terminu treningu z terminem stażu niektóre treningi mogą zostać odwołane. Powyższe zmiany terminarza treningów nie powodują zmiany wysokości opłat.
Wszelkie Rabaty (np. Karty Benefitsystem, Karta MultiSport+, Multisport Classic, Multisport Active, Multisport Kids, FitProfit itp.) naliczane są od kwoty podstawowej i nie można ich łączyć z innymi Rabatami (np. ze zniżką rodzinną, karnetami, opłatami za zajęcia indywidualne).

   WEJŚCIE DO KLUBU SOTO

Wejście do Klubu SOTO umiejscowione jest w budynku przy ul. Zwrotniczej 6 w Warszawie (01-217), wejście na ścianie szczytowej klatka schodowa, po schodkach w dół – kieruj się do Klubu MUAY-THAI Kingdom. Dostęp do sal treningowych jest możliwy tylko w godzinach zajęć SOTO oraz na około 20 minut przed pierwszymi treningami danego dnia.

W korytarzu na niskim parterze, tak jak w Japonii, należy zostawić obuwie, w którym przyszliśmy z dworu. Okrycia wierzchnie (np. kurtkę, płaszcz) możemy powiesić na wieszakach po wejściu do Klubu. Przestrzeń na niskim parterze nie jest zamknięta i nie jest monitorowana. Obuwie zostawiamy tam na własną odpowiedzialność. Dalej udajemy się na boso lub w klapkach. Z sali korzystamy gościnnie i bardzo prosimy nie ruszać żadnych przedmiotów w korytarzu, gdyż są to rzeczy należące do naszego gospodarza. Na dole przy sali jest Recepcja Klubu SOTO, w której można dokonać rejestracji do klubu oraz zarejestrować wejście na zajęcia. Rezerwacji zajęć prosimy w miarę możliwości dokonywać wcześniej poprzez system internetowy on-line. Jeśli ktoś nie ma jeszcze konta w naszym systemie, może takie konto założyć przez internet w Strefie Klubu, na stronie https://soto.waw.pl. Założenie konta i każdorazowa wcześniejsza rezerwacja zajęć usprawni obsługę i skróci czas rejestracji wejścia na zajęcia.

Istotne jest podanie przez Użytkownika w zgłoszeniu prawidłowego adresu e-mail, który jest monitorowany przez niego. W przeciwnym razie, Użytkownik nie może mieć pretensji, ani innych roszczeń wynikających z braku możliwości przekazania Użytkownikowi przez Recepcję Klubu SOTO istotnych informacji dotyczących jego konta, zajęć, płatności czy innych zgłoszeń. Zalecamy także zaznaczenie zgody na newsletter, z uwagi na możliwość przesyłania do użytkownika istotnych informacji dotyczących spraw bieżących w Klubie, w tym np zmian w zajęciach, przesunięciach. ewentualnym odwołaniu treningu itp.

Recepcja Klubu SOTO po zarejestrowaniu wejścia na dane zajęcia wydaje odpowiedni żeton (wydają je tylko uprawnieni pracownicy po stwierdzeniu, że są uregulowane wszelkie zobowiązania wobec SOTO) i pokieruje do odpowiedniej szatni (jeśli oddzielne przepisy nie wyłączają szatni z użytkowania). W szatni przebieramy się i przechodzimy na salę treningową na boso. Ubikacje i prysznic znajduje się w korytarzu na niskim parterze. Za pozostawione w szatni przedmioty SOTO nie odpowiada. Prosimy, w szczególności, cenniejsze przedmioty zabierać ze sobą na salę treningową.

Żeton należy pozostawić w koszyczku w odpowiedniej części sali przed przystąpieniem do zajęć.

   UWAGA: Wstęp na pierwsze zajęcia, tzw. “próbne” odbywa się również po zgłoszeniu się do Recepcji Klubu SOTO i otrzymaniu odpowiedniego żetonu.

Na zajęcia należy przychodzić na kilkanaście minut przed ich rozpoczęciem, aby zdążyć się przebrać. Na treningach dla początkujących zaleca się stosowanie Keikogi (kimon) lub dresów – spodnie powinny zakrywać kolana. Ćwiczymy na boso na macie lub na innym podłożu. Na treningach dla zaawansowanych obowiązuje tradycyjny strój treningowy (np. dla Aikido i Ken-Jutsu – Keikogi – czyli kimono) i od 2 Kyu – Hakama. Na treningach Ken-Jutsu można nosić Hakama od samego początku. Grupa zaawansowana rozgrzewa się indywidualnie przed swoimi zajęciami w wyznaczonym do tego celu miejscu i w porozumieniu z prowadzącym instruktorem. Klub SOTO nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Szatnie służą przede wszystkim przebieraniu się. Wszystkie rzeczy prosimy zabierać spakowane w torby ze sobą na salę oraz ewentualnie cenniejsze przedmioty prosimy przekazywać w depozyt na Recepcji Klubu SOTO.

Prosimy o wcześniejsze przychodzenie osób, których zajęcia w danym dniu rozpoczynają się najwcześniej, w celu rozłożenia i umycia maty (jeśli jest to konieczne) oraz przygotowania sali do ćwiczeń. Grupa, która w danym dniu jest ostatnią, po zakończeniu swojego treningu w pierwszej kolejności składa matę (jeśli jest to konieczne) i sprząta salę treningową, a następnie składa swoje Hakama (jeśli w danej sztuce walki występują) oraz przechodzi do szatni. Na sali i/lub w Recepcji jest apteczka pierwszej pomocy. W nagłych przypadkach można z niej skorzystać w porozumieniu z instruktorem prowadzącym. Jeśli ktoś przychodzi na zajęcia z kontuzją bądź urazem należy to zgłosić do instruktora przed zajęciami. Prosimy wówczas o przygotowanie sobie plastrów, bandaży itp. we własnym zakresie.

   DZIECI POZA ZAJĘCIAMI (PRZED TRENINGIEM I PO)

Klub SOTO nie odpowiada za dzieci przebywające poza salą treningową. Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom do czasu rozpoczęcia zajęć i zaraz po ich zakończeniu oraz o dopilnowanie ciszy i porządku poza salą.

   OSOBY OGLĄDAJĄCE I INNE OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE KLUBU W CZASIE ZAJĘĆ

Osoby oglądające zajęcia obowiązuje Etykieta Dojo, w szczególności zakaz porozumiewania się z ćwiczącymi, cisza i nieprzeszkadzanie w zajęciach oraz godna pozycja. Oglądając zajęcia nie wolno rozmawiać, chodzić po sali, jeść i pić oraz przyjmować lekceważącej pozycji. W kulturze dalekowschodniej leżenie bądź siadanie z nogami skierowanymi do przodu może być oznaką lekceważenia.

   UTRWALENIE I PUBLIKACJA WIZERUNKU UCZESTNIKA

SOTO zastrzega sobie możliwość dokonywania rejestracji fragmentów zajęć dydaktycznych w celach merytorycznych i marketingowych w postaci nagrań filmowych bądź zdjęć w planie ogólnym lub w zbliżeniu, gdzie widoczna jest grupa osób, jedna lub dwie osoby. Celem utrwalenia jest prezentacja formy techniki, miejsca ćwiczeń, również pamiątka z zajęć, warsztatów, obozów itp. dla Uczestników. SOTO zależy na zaprezentowaniu swoich zajęć i działań w sposób jak najbardziej pozytywny i dołoży wszelkich starań, aby utrwalone treści nie godziły w dobre imię osób na nich zaprezentowanych.

W przypadku braku wyrażenia zgody na takie wykorzystanie materiałów Uczestnik zajęć nie powinien zaznaczać pola wyboru (tzw. checkbox) ZGODA NA UTRWALANIE I PUBLIKACJĘ WIZERUNKU UCZESTNIKA podczas rejestracji do Klubu SOTO. Uczestnik ma możliwość powiadomić Recepcję Klubu SOTO o ewentualnej zmianie swojego zdania w tej kwestii w dowolnym innym terminie. SOTO od tego momentu nie będzie prezentowało jego wizerunku w sposób jednoznacznie pozwalający na zidentyfikowanie jego osoby. Zastrzega się jednak, że wyjątek mogą stanowić zdjęcia i filmy, na których Uczestnicy Zajęć są elementem większej całości. Te można wykorzystywać, gdyż zezwala na to wprost art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.). Przepis ten ma jednocześnie przełożenie na RODO. Przepisy o prawie autorskim wprost pozwalają na wykorzystanie wizerunku osoby stanowiącej szczegół większej całości, takiej jak zgromadzenia czy publiczna impreza. A skoro tak, to uznaje się, że Klub SOTO ma upoważnienie ustawowe, a więc równocześnie jedną z przesłanek RODO do przetwarzania danych osobowych.

W sytuacjach, w których Uczestnik kwestionuje prezentowanie swojego wizerunku, powinien zawsze w pierwszej kolejności porozumieć się z Kierownictwem Klubu SOTO w celu doprecyzowania swoich potrzeb w tym zakresie. SOTO zależy na utrzymaniu jak najlepszych relacji z każdym Uczestnikiem oraz na ochronie jego wizerunku i dobrego imienia.

   REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje należy składać drogą mailową wysyłając korespondencję na adres: recepcja@soto.waw.pl, podając dokładnie czego dotyczy reklamacja – przedmiot reklamacji oraz wskazując osobę, której reklamacja dotyczy. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych. Odpowiedź zostanie przekazana na wskazany adres w reklamacji, drogą mailową.

§ 4 – PRAWA AUTORSKIE

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwis soto.waw.pl są własnością SOTO, o ile nie zostały oznaczone inaczej.
Artykuły i zdjęcia umieszczone na stronie soto.waw.pl są własnością SOTO, twórców i osób na nich przedstawionych. Wszelkie ich wykorzystanie bez zgody właścicieli jest niezgodne z prawem.
Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako “COPY FREE” lub “BEZ OGRANICZEŃ”.
Zezwala się na kopiowanie dokumentów publikowanych przez SOTO na tej stronie tylko w celach prywatnych.
Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z SOTO.

§ 5 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego nie autoryzowanych.

Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.

Administrator nie udostępni w żaden inny sposób informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim, niż to wynika z celu Serwisu i zakresu zamówionych usług, udzielonych zgód i oświadczeń, bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie. Reguluje to Polityka Prywatności (https://soto.waw.pl/regulamin/polityka-prywatnosci).

Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujących Serwis.

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.

Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Reguluje to punkt – Prawa Autorskie.

Administrator może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Usługi rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

Użytkownik zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji na adres mailowy podany w Zgłoszeniu. Za akceptację zmian uważa się także odnowienie Usługi zleconej przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w Serwisie.

Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z SOTO.

Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Użytkownik uzna, że nie zgadza się i nie akceptuje postanowień Regulaminu, powinien poinformować o tym Administratora. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.

W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy:

– Rozporządzeń i Ustaw obowiązujących w okresie pandemii koronawirusa
– Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
– Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
– Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego;
– Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
– Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
– Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
– Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

W sprawach uregulowanych przez powołane wyżej ustawy lub bezwzględnie obowiązujące inne przepisy prawa, odmiennie od regulaminu, pierwszeństwo zastosowania mają przepisy tych ustaw i prawa polskiego. W tym zakresie postanowienia regulaminu tracą ważność.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od: 21.11.2020r.

Kierownictwo SOTO

DODATKOWE PRZEPISY - W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMICZNYM (COVID-19):

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

PARTNERZY, PODWYKONAWCY:

SOTO - R E K O M E N D A C J A