POLITYKA PRYWATNOŚCI SOTO

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

stan na dzień 18 kwietnia 2020r.

  1.    Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod adresem https://soto.waw.pl Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.
  2.    Chcielibyśmy, aby wszyscy Użytkownicy strony https://soto.waw.pl czuli się bezpiecznie. Dla Użytkowników chcących poznać ogólną zawartość serwisu dostęp nie wymaga logowania się ani zakładania konta. Dostęp do zawartości strony realizowany jest poprzez szyfrowany protokół HTTPS. Do specjalnych obszarów przeznaczonych dla Instruktorów i Obsługi Recepcji Klubu SOTO konieczne jest posiadanie konta i zalogowanie się. Dla Użytkowników i osób ćwiczących w Klubie SOTO bądź korzystających z naszych usług konieczne jest założenie Konta Użytkownika w specjalnie dedykowanej, bezpiecznej usłudze Fitssey, poprzez wejście w zakładce Mój Profil >> PROFIL (ewentualnie, Rozkład Zajęć, Mój Profil itp.). Aby zapewnić Użytkownikom bezpieczeństwo ich danych osobowych na najwyższym poziomie oraz umożliwić przejrzyste nimi zarządzanie oraz korzystanie z usług udostępnianych przez Klub SOTO wprowadzony został system rejestracji i logowania do tej części serwisu. Użytkownik po zarejestrowaniu się, uzyskuje dostęp do wszystkich swoich danych przechowywanych w naszej bazie, może zamawiać usługi, dokonywać modyfikacji, rozliczeń i otrzymywać istotną z uwagi na realizację zamówionych usług korespondencję. Aby móc mieć możliwość umieszczania artykułów, zdjęć i komentarzy wiadomości w poszczególnych serwisach, wyrażania opinii o treściach prezentowanych na stronie, zamieszczania recenzji, możliwe jest założenie Konta Użytkownika Strony https://soto.waw.pl.
  3.    Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim (z zastrzeżeniem uzasadnionych działań i usług scedowanych na inne podmioty, w celu realizacji zamówionych u nas usług, tylko w zakresie niezbędnym do ich realizacji) danych personalnych czy adresowych klientów i Użytkowników https://soto.waw.pl.
  4.    Użytkownik zawsze ma prawo do zmiany swoich danych, przeniesienia lub ich usunięcia z naszej bazy. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisu https://soto.waw.pl, nie rejestruj się w naszym systemie i nie udostępniaj nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby.
  5.    Dane Osobowe: W czasie korzystania z serwisu https://soto.waw.pl lub zapisując się na zajęcia treningowe możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób, na przykład w Recepcji Klubu SOTO. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko, data urodzenia, płeć i adres e-mail. Podczas potwierdzania konta poprzez kliknięcie w specjalnie wygenerowany dla Ciebie odnośnik, zostaniesz poproszony o podanie Danych osoby pierwszego kontaktu.

   Podaj dane osoby, z którą pracownik Klubu SOTO będzie mógł się skontaktować w razie potrzeby, na przykład w razie nagłego wypadku lub kontuzji. Po założeniu konta w systemie możesz zaktualizować swoje zdjęcie w Systemie. Zdjęcie to będzie widoczne tylko dla Ciebie , Administratora Systemu i Osób Obsługujących Recepcję Klubu w chwili kiedy wchodzisz na zajęcia. Zalecamy każdorazowo, po założeniu swojego profilu – konta w systemie sprawdzić czy wszystkie dane zostały zapisane prawidłowo na stronie: https://app.fitssey.com/soto/frontoffice/profile/settings#accountSettings

   W przypadku, jeśli masz jakieś wątpliwości bądź pytania, zawsze służymy pomocą poprzez adres email: recepcja@soto.waw.pl lub telefonicznie. W szczególnych przypadkach, możesz zostać poproszony o dokładniejsze dane, które będą niezbędne w celu realizacji zamówionej usługi. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania. Jeśli po zalogowaniu się na swoje konto w systemie obsługującym zapisy na zajęcia (Mój Profil >> PROFIL), uzupełnisz dobrowolnie dane dotyczące Twoich postępów w osiąganiu celów treningowych, w tym dane medyczne (waga, wzrost, obwody ciała, skład ciała itp.), będziesz mógł Ty jak i Twój trener personalny, jeśli takiego masz w Klubie SOTO, śledzić Twoje postępy oraz bardziej precyzyjnie dobierać wskazania treningowe, żywieniowe oraz związane ze stylem życia. Przekazanie takich danych jest całkowicie dobrowolne i może stanowić za Twoją zgodą dodatkowy element usprawniający proces przygotowywanego dla Ciebie treningu. Możesz wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych https://soto.waw.pl, której Administratorem jest SOTO Sp. z o.o., ul. Wiosenna 2/246, 03-749 Warszawa, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) na czas nieoznaczony, czyli do odwołania przez Użytkownika. Podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie w naszym imieniu Państwa dane osobowe, na podstawie umowy, w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nas usług na Państwa rzecz oraz w celu realizacji naszych zadań marketingowych, na które wyrazili Państwo odrębną zgodę dokonując zaznaczenia odpowiedniej opcji podczas rejestracji, to ightenbody™, Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk prowadząca usługę Fitssey..
  6.    W związku z regulacjami dyrektywy RODO, każdorazowo po zakończeniu umowy – karnetu, jesteśmy zobligowani do usunięcia danych osobowych z systemu. Dokonujemy tej czynności po zakończeniu 5-go roku kalendarzowego od zakończenia ostatniego karnetu na zajęcia. Dokonujemy tego w celu zachowania niezbędnych danych księgowych dotyczących prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy w związku z koniecznością przechowywania takich danych przez okres pełnych 5 lat, po zakończeniu zdarzenia podatkowego. Oznacza to, że Twoje dane osobowe będą osadzone w naszym systemie przez taki okres i dzięki temu zawsze jeśli zechcesz ponownie skorzystać z naszych usług, wystarczy, że zalogujesz się na swoje konto i dokonasz zamówienia, zgłoszenia lub w inny sposób wykorzystasz swoje uprawnienia w systemie. Nie musisz wówczas zakładać nowego konta. Aby ponownie wykupić karnet po dłuższej przerwie, po usunięciu Twojego konta z systemu, będziesz musiał ponownie zarejestrować się do systemu. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z tymi zasadami nie możemy przechowywać danych osobowych osób, które nie wyraziły na to zgody. Aby sprawdzić czy masz aktualną umowę i jakie masz aktualne zgody zaloguj się na swoje konto na stronie: https://app.fitssey.com/soto/frontoffice/profile/settings#accountSettings. Na tej samej stronie, zakładce Ustawienia >> Ustawienia Konta, w razie potrzeby możesz trwale usunąć swoje konto. Pamiętaj, że proces ten jest nieodwracalny.
  7.    Automatyczne powiadomienia e-mail – to krótkie wiadomości e-mail, które będziesz otrzymywać każdorazowo z systemu, gdy wykonasz jakąś czynność, w celu jej potwierdzenia przez system np. gdy zapiszesz się na zajęcia, wykupisz karnet itp. System również automatycznie przypomni Ci o kończącym się karnecie oraz poinformuje, jeśli zajęcia, na które się zapisałeś ulegają jakimś zmianom, np. gdy poprowadzi je inny trener lub z przyczyn od nas niezależnych musiałyby zostać odwołane bądź przesunięte. Poszczególne rodzaje komunikaty możesz w dowolnym momencie włączyć lub wyłączyć w zakładce Ustawienia >> Powiadomienia.
  8.    Newsletter oraz Niezapowiedziane Wiadomości: Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania Newsletterów oraz niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej z https://soto.waw.pl i które w sposób jednoznaczny wyraziły na to zgodę zaznaczając odpowiednią zgodę na swoim koncie w Profilu bądź jeszcze podczas rejestracji. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do działalności prezentowanej na stronie https://soto.waw.pl (np. nowości, wewnętrzne promocje, oferty specjalne), niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje techniczne, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy oferty naszego ośrodka, w tym sklepu lub została opłacona przez Partnera Klubu SOTO. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy w takich przypadkach żadnych danych osobowych Partnerom komercyjnym, a jedynie na ich zlecenie możemy wykonywać taką usługę na zgromadzonych przez nas danych swoich Użytkowników. Informacje komercyjne filtrujemy tak, aby Użytkownicy nigdy nie otrzymywali informacji, która nie byłaby dla nich potencjalnie interesująca. Ograniczamy ich objętość i wysyłamy je sporadycznie.    Newsy klubowe e-mail – to nasz newsletter z ciekawymi informacjami z życia Klubu SOTO, informacjami o stażach, nowych zajęciach, eventach, sukcesach klubu i jego członków oraz z informacjami marketingowymi związanymi z naszą działalnością. Z zasady nie korzystamy z powiadomień sms, więc te ustawienia w systemie nie mają znaczenia.
  9.    Ochrona prywatności osób niepełnoletnich: Serwis soto.waw.pl nie monitoruje i nie jest w stanie weryfikować informacji na temat wieku swojej publiczności – odbiorców i Użytkowników. Osoby poniżej 16 roku życia (lub jeśli przepisy szczegółowe dopuszczają – to poniżej 13 roku życia) nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów. W przypadku chęci korzystania z serwisu i podawania w jakikolwiek sposób swoich danych osoby takie muszą poprosić swoich rodziców bądź prawnych opiekunów o wypełnienie i podpisanie odpowiedniego formularza.
  10.    Jawne Dane Osobowe: Dane osobowe podawane przy okazji wysyłania opinii do artykułów, czy samego serwisu https://soto.waw.pl, a także dostępne na forum dyskusyjnym https://soto.waw.pl lub na Stronie Facebookowej SOTO (https://www.facebook.com/SOTO-Dalekowschodnie-Centrum-Kulturalno-Sportowe-299508280954/), przy czym podlegają wówczas Polityce Prywatności Facebooka, są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mamy praktycznej możliwości zabezpieczenia Cię przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Użytkownikom nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności Klubu SOTO.
  11.    Strona https://soto.waw.pl wykorzystuje usługę Google Analitics, w celu poprawy funkcjonowania strony oraz dostarczania użytkownikom potencjalnie interesujących ich treści, przesyłając do serwerów Google dane mające charakter statystyczny i podlegające Zasadom Polityki Prywatności Google Analytics.
 1.    Polityka Cookies (Ciasteczka):   Pliki Cookies (tzw. „Ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest SOTO Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiosennej 2/246, NIP:1132958982, REGON: 369055015, KRS: 0000710600, tel.: +48 22 299 01 30. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.    Pliki Cookies umożliwiają w szczególności: – utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.    W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies – „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu – „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu – „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.   W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Więcej informacji na temat plików Cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 1.    Partnerzy: Polityka Prywatności nie dotyczy innych serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach https://soto.waw.pl, z wyjątkiem tych które realizują zadania bądź usługi zamówione przez Użytkownika u Usługodawcy (SOTO), a które świadczone są przez Partnerów na rzecz Usługodawcy w celu realizacji zamówionych przez Użytkownika Usług i dotyczą tylko niezbędnych w tym celu danych osobowych.
 2.    Wyłączenie Odpowiedzialności: Treści, opinie i komentarze umieszczane na https://soto.waw.pl nie są zawsze zgodne z opiniami https://soto.waw.pl i naszymi poglądami. Każdy Autor ma suwerenne prawo do umieszczania własnych opinii w swoich publikacjach. Strona https://soto.waw.pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy wysoką wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują w serwisie https://soto.waw.pl swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny.
 3.    Inne formularze: Formularze znajdujące się gościnnie w serwisie https://soto.waw.pl, dotyczące usług i produktów nieobsługiwanych przez https://soto.waw.pl nie podlegają Polityce Prywatności Klubu SOTO.
 4.    Kontakt: Wszelkie pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszę wysłać na adres: rodo@soto.waw.pl

REGULAMIN SOTO:

PARTNERZY, PODWYKONAWCY:

SOTO - R E K O M E N D A C J A