Letni Obóz Aikido i Ken-Jutsu 2020

Nowa lokalizacja

RAWA MAZOWIECKA

Termin

20 lipca - 1 sierpnia 2020

Prowadzący

Tomasz Sowiński
6 Dan

Aleksandra Sowińska
3 Dan

Lokalizacja

Ośrodek TATAR
ul. Katowicka 20D
96-200 Rawa Mazowiecka​

Ośrodek TATAR
ul. Katowicka 20D
96-200 Rawa Mazowiecka​
GPS:
51.752894
20.226033

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE JUŻ DZIŚ

(UMOWA PO POTWIERDZENIU OD ORGANIZATORA)

Aby dokonać zgłoszenia na obóz SOTO, wypełnij dokładnie poniższy formularz i wciśnij przycisk “Wyślij”. W ciągu najbliższych dni obsługa Recepcji SOTO zgłosi się do Ciebie w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca na Obóz SOTO. Zadatek w wysokości 700,-zł powinien zostać wpłacony do 19 czerwca na wskazane konto w mailu potwierdzającym przyjęcie Rezerwacji. Pozostała kwota płatna do 8 lipca. O przyjęciu na obóz decyduje kolejność zgłoszeń. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel .+48 533 450 600 lub 502 506 933 (czynny od pon. do pt. w godz. 10:00 – 18:00) lub e-mail: recepcja@soto.waw.pl

   Obozy SOTO to ciesząca się popularnością od pierwszej edycji propozycja spędzenia wakacji zarówno dla najmłodszych jak i dla dorosłych w aktywny, emocjonujący i pełen atrakcji sposób. Wypełnione szeregiem zajęć, świetnie zorganizowane i przede wszystkim bardzo aktywne obozy SOTO stały się naszą wizytówką.

   Możesz wybrać m.in. turnus przygodowy dla dziecka oraz turnus sztuk walki dla młodzieży lub osób dorosłych odbywające się w tym samym czasie.

TURNUS I

Obóz Przygodowy dla Dzieci
Przygoda w Krainie Szmaragdowego Smoka

TURNUS II

Letni Obóz Sztuk Walki
AIKIDO – KEN-JUTSU
Cena uczestnictwa: 1820,- PLN
Dojazd: 130,- PLN / w dwie strony
lub 70,- PLN / w jedną stronę

Aby dokonać zgłoszenia na obóz SOTO, wypełnij i wyślij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

W związku z sytuacją epidemiczną wymagane jest Oświadczenie O Stanie Zdrowia pełnoletniego Uczestnika lub Opiekuna/Rodzica Osoby Niepełnoletniej podpisane w dniu rozpoczęcia turnusu.

Zadatek w wysokości 700,-zł powinien zostać wpłacony do 19 czerwca na wskazane konto w mailu potwierdzającym przyjęcie Rezerwacji.
Pozostała kwota płatna do 8 lipca.

Brak terminowej wpłaty powoduje przesunięcie uczestnika na koniec listy rezerwacyjnej.

Liczba miejsc na obóz jest ograniczona. O przyjęciu na obóz decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel .+48 502 506 933 lub 533 450 600 lub e-mail: recepcja@soto.waw.pl

W CENIE:

  •    zakwaterowanie w bardzo dobrych warunkach,
  •    opiekę wychowawczą wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dla osób niepełnoletnich
  •    opiekę medyczną
  •    wyżywienie – 3 bardzo smaczne posiłki dziennie plus podwieczorek
  •    aktywny program zajęć tematycznych dla dzieci (m.in. nauka Origami, Kaligrafii japońskiej, zajęcia plastyczne itp.)
  •    zajęcia sportowo-rekreacyjne (m.in. zajęcia lekkoatletyczne, gry zespołowe, podchody, elementy sztuk walki, zajęcia na dworze, zabawy terenowe w lesie)
  •    zajęcia sztuk walki (m.in. Aikido – w tym AikiKen, AikiJo i Tanto oraz Ken-Jutsu – w tym Tai-Jutsu, Ken, Jo, Tanto) dla młodzieży i dorosłych
  •    wycieczki piesze dla dzieci
  •    ubezpieczenie NNW
  •    ognisko

  Dokumenty

  Informacja
  INFORMACJA (pdf)
  Wytyczne MZ, GIS i MEN dla Uczestników Wypoczynku
  WYTYCZNE dla UCZESTNIKÓW (pdf)
  Oświadczenie o Stanie Zdrowia Uczestnika
  * * *
  (Ten dokument wydrukuj, podpisz i przekaż kadrze w dniu rozpoczęcia obozu)
  OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA (pdf)

  Na UMOWĘ UCZESTNICTWA składają się Procedury Bezpieczeństwa wraz z Umową i zawartym w niej Regulaminem.

  UMOWA UCZESTNICTWA

  Umowa z Regulaminem

  UMOWA UCZESTNICTWA (pdf)
  Procedury Bezpieczeństwa i Zasady Higieny na Obozie
  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA (pdf)
  Karta Kwalifikacyjna
  KARTA KWALIFIKACYJNA (pdf)
  Informacje Na Wyjazd
  INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA WYJAZD DLA UCZESTNIKÓW (pdf)
  Plan Dnia
  PLAN DNIA (pdf)
  Zgoda Na Przekazanie Dziecka
  ZGODA NA PRZEKAZANIE DZIECKA POD OPIEKĘ (pdf)
  Dezynfekcja rąk
  Dezynfekcja rąk
  Mycie rąk
  Mycie rąk
  Maseczka
  Maseczka - nakładanie i zdejmowanie
  Rękawiczki
  Rękawiczki - nakładanie i zdejmowanie

  Regulamin

  Prosimy uczestników i opiekunów o zapoznanie się z poniższym Regulaminem Obozów SOTO:

  1. Rezerwacji miejsca na obóz dokonuje się poprzez: prawidłowe wypełnianie formularza zgłoszeniowego na stronie, uzyskanie potwierdzenia rezerwacji od KIKU oraz dokonanie wpłaty zaliczki na konto organizatora podane w mailu potwierdzającym rezerwację. Wpłaty zaliczki należy dokonać w terminie do 7 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji miejsca na obóz. Pozostałą kwotę należności za obóz należy wpłacić najpóźniej 10 czerwca 2019r. Ilość miejsc na obóz jest ograniczona. O przyjęciu na obóz decyduje kolejność zgłoszeń.

  Zasady przyznawania zniżek:
   - Zniżka za udział w poprzednich obozach
   organizowanych przez KIKU lub SOTO - 20,-zł oraz

  Uczestnik zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym terminie wymagane przez organizatora dokumenty, do których zalicza się Umowę Uczestnictwa w Obozie, Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika Wypoczynku (dot. osób niepełnoletnich i uczących się).  Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w obozie z winy Uczestnika.

  2. Uczestnik, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego, jego rodzice lub prawni opiekunowie, odpowiadają za szkody wyrządzone z jego winy podczas trwania imprezy i zobowiązani są do pokrycia wszelkich strat powstałych z tego tytułu w miejscu powstania szkody.

  3. Organizator ma prawo odwołania obozu, bądź zmiany lokalizacji z przyczyn od siebie niezależnych jak np.: brak wymaganego minimum uczestników, siły wyższe (klęski żywiołowe, działania wojenne, epidemie), decyzje władz państwowych i innych instytucji.

  4. W przypadku przerwania podróży lub pobytu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana.

  5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania ramowego rozkładu dnia - nie spóźniania się na posiłki, uczestnictwa w zajęciach, przestrzegania ciszy nocnej.

  6. Wszystkich Uczestników obejmuje nakaz podporządkowania się poleceniom kadry obozu, oraz zakaz samodzielnego oddalania się od grupy.

  7. W przypadku wszelkich dolegliwości, nieszczęśliwych wypadków itp. należy powiadomić kadrę obozu; koszty lekarstw i interwencji specjalistycznych (np. wizyta u stomatologa itp.) Uczestnik obozu pokrywa we własnym zakresie.

  8. Obowiązkiem Uczestnika jest przestrzeganie wszelkich regulaminów szczegółowych (np. regulamin bhp, p.-poż., kąpieli, wycieczek górskich itp.) oraz zachowywanie szczególnej ostrożności podczas treningów, gier, zabaw, wycieczek, kąpieli itp.

  9. Uczestnik jest zobowiązany do czynnego uczestnictwa w prostych pracach obozowych.

  10. Zasadą obozu jest wzajemna pomoc, życzliwość i troska o słabszych.

  11. Na obozie, przez cały czas jego trwania obowiązują zakazy:

        - używania otwartego ognia na terenie użytkowanych obiektów

        - palenia papierosów, picia alkoholu oraz stosowania innych używek

  12. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i filmów z utrwalonym swoim wizerunkiem powstałych w trakcie jej/jego udziału w obozie/imprezie poprzez publikację artykułu, reportażu, w internecie, prasie itp. oraz w celu prezentacji działalności KIKU i SOTO - bez odrębnego wynagrodzenia.

  13. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu grozi usunięciem uczestnika z obozu bez zwrotu kosztów obozu w trybie natychmiastowym.

  14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O usługach turystycznych (jednolity tekst: DzU z 2004r. Nr 223 poz.2268 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy o ochronie konsumenta.

  Kierownictwo KIKU

  Obejrzyj zdjęcia z poprzednich obozów
  GALERIA ZDJĘĆ - Poprzednie Obozy SOTO


     
  Obozy SOTO możemy ogólnie podzielić na dwa rodzaje. Przede wszystkim obozy sztuk walki, na które zapraszamy młodzież i dorosłych chcących intensywnie poćwiczyć i zgłębić tajniki m.in.  Aikido, Judo, Ju-Jitsu, Karate, Ken-Jutsu, Kyudo i Samoobrony (uwaga - lista Dostępnych sztuk Walki na poszczególnych turnusach podana zostaje w opisie danego turnusu). Drugim rodzajem obozów SOTO są specjalnie przygotowywane dla najmłodszych obozy przygodowe - W Krainie Szmaragdowego Smoka - latem i W Krainie Kryształowego Smoka - zimą. Wiele atrakcji tych obozów jest opartych o nieustanną rywalizację klanów, które przez cały czas zdobywają cenne punkty za osiągnięcia i wyniki w wielu grach, zabawach oraz codziennych czynnościach obozowych. Dzięki temu dzieci nabywają jeszcze więcej umiejętności, uczą się zdrowej i uczciwej rywalizacji, poznają zasady kodeksu Bushido i świetnie się bawią.

     W dniach 20 lipca - 1 sierpnia 2020 przygotowaliśmy turnus przygodowy dla dzieci p.t. Przygoda w Krainie Szmaragdowego Smoka (TURNUS I) oraz odbywający się równolegle obóz Sztuk Walki - młodzieżowo-dorosły (TURNUS II). Zapraszamy serdecznie Rodziców wraz z dziećmi do udziału we wspólnym aktywnym wypoczynku. Dzieci przez cały czas mają opiekę, w stu procentach zorganizowany czas, więc Rodzice mogą całkowicie oddać się swojej pasji i ćwiczeniom na macie lub innym aktywnościom rekreacyjno-sportowym. Dzieci, szczególnie małe - w wieku od 7 lat nie będą tak bardzo tęskniły za swoimi Rodzicami udając się na swoją pierwszą w życiu przygodę wakacyjną poza domem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystkie dzieci będą mogły wziąć swoich Rodziców na obóz. Cała kadra instruktorska i wychowawcza SOTO pełni w tym czasie rolę najbliższych opiekunów, przyjaciół do których dzieci mogą zawsze się zwrócić ze swoimi troskami i problemami. Na naszych obozach jednak dzieci nie mają czasu na tęsknoty. Wspaniała atmosfera, mnóstwo atrakcyjnych zajęć i wyśmienita zabawa pozwalają dzieciom spędzić ten czas w sposób taki, że gdy obóz się kończy, dzieci nie chcą jeszcze wracać do domów. To jest dla nas organizatorów, najwyższa zapłata za wspólnie spędzony czas.

  Obozy organizujemy w miejscach niezwykłych – w których kontaktu z czystą, nieskażoną naturą, atrakcjami lokalnymi i dobrym zapleczem do ćwiczeń, zabaw, wypraw, zwiedzania, odpoczynku, wycieczek nie brakuje. Program przygotowujemy zawsze z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu tego potencjału, w szczególności – przyrody, infrastruktury i turystycznych atrakcji.

  A od 1996 roku, organizując letnie i zimowe wyjazdy dla dzieci i młodzieży, gościliśmy już w Sobieszewie koło Gdańska, Ameliówce koło Kielc, Sulejowie koło Piotrkowa Trybunalskiego, Pięknej Górze koło Giżycka, Bęsi koło Olsztyna, Lubeni koło Rzeszowa, Jeleniej Górze, Olsztynie, Sławianowie, Izabelinie, Bornem Sulinowie, Wiktorowie, Zamościu i w Ustroniu koło Wisły.

  Dla ciała, ducha i dla oka.

  Dla ciała, ducha i dla oka. Tak w skrócie można by streścić charakter obozów organizowanych przez nasz ośrodek. Do skorzystania z naszej propozycji zapraszamy wszystkich. Wiek, sprawność fizyczna czy zainteresowanie sztukami walki ma drugorzędne znaczenie. Stawiamy na atrakcyjny wypoczynek, podczas którego staramy się aktywnie spędzić czas ćwicząc, bawiąc się, grając, jak również poznając inne kultury.

  Podczas każdej edycji chcielibyśmy naszym obozowiczom przybliżać kulturę dawnej Japonii. Podczas zajęć, w których pracujemy nad naszym ciałem, przemycamy wiedzę o historii i kulturze kraju Kwitnącej Wiśni. Uczestnicy będą mieli okazję wzbogacić swoje doświadczenia i wiedzę. Zajęcia będą miały charakter popularyzatorski i gwarantujemy, że specjalistyczna wiedza, ani wcześniejsze przygotowanie nie jest konieczne. Wystarczy ciekawość.

  Nasze obozy przygodowe mają charakter rekreacyjny, dlatego każdy znajdzie w ramach naszych propozycji coś dla siebie. Nie stawiamy żadnych oczekiwań względem znajomości sztuk walki, czy kondycji fizycznej. Osoby mniej sprawne fizycznie nie muszą się obawiać – dla każdej grupy wiekowej i poziomu sprawności przygotowaliśmy odrębny zestaw zajęć.

  Obozy sztuk walki są nieco bardziej wymagające. Jest na nich większa intensywność ćwiczeń, ale jest także czas na relaks i wypoczynek. Przede wszystkim są to obozy, które mają kształtować nasze charaktery, usprawniać nasze ciało, uczyć techniki i zwiększać naszą wytrzymałość fizyczną, tak aby osiągane umiejętności dawały satysfakcję i zwiększały pewność siebie, pewność, że ćwiczone sztuki walki będą skuteczne i pomogą nam się obronić w sytuacji zagrożenia.

     Z drugiej strony, aktywny wypoczynek, dobra zabawa, maksymalny relaks w pięknej okolicy i ciekawie pomyślane zajęcia – to w naszym przekonaniu najlepsza forma spędzania wakacji. W zależności od wybranego turnusu i lokalizacji konkretnego obozu, oprócz codziennych treningów Sztuk Walki, takich jak Aikido, Judo, Karate, jo, tanto i Ken-Jutsu na sali z matą, bądź na powietrzu proponujemy kąpiele w strzeżonym basenie, pływanie kajakami, potrenowanie celności strzałów z łuku itp. Wycieczki rowerowe dostarczą wielu wrażeń obcowania z nieskażonym cywilizacją środowiskiem. Będzie okazja dotlenić ciało i zrobić masę zdjęć pięknej naturze.

     Dla najmłodszych i nieco starszych dzieci przygotowaliśmy zestawy zajęć sportowych, ćwiczenia korygujące wady postawy, rozwijające siłę, zręczność. Będziemy doskonalić umiejętności pływackie, rozwiniemy orientację przestrzenną. Ucząc i bawiąc pragniemy także wychowywać - w duchu zasad zdrowej rywalizacji i zespołowego działania.

  W ramach kosztu turnusu standardowo zapewniamy zakwaterowanie, pełne i smaczne wyżywienie, program treningowy na terenie ośrodka, ubezpieczenie NNW uczestników, opiekę wychowawczą, medyczną i instruktorską. Już teraz zachęcamy do zapoznania się z naszą propozycją w zakładce Turnusy.

  Poprzednie Obozy KIKU i SOTO

  GALERIA

  Obejrzyj zdjęcia z poprzednich obozów KIKU i SOTO
  ZOBACZ

  Wydarzenie zostało zakończone.

  Data

  pon., 20 lp. 2020 - sob., 01 sp. 2020
  Expired!

  Koszt

  1820,-PLN

  Lokalizacja

  TATAR - RAWA MAZOWIECKA
  Tatar 1A, 96-200 Rawa Mazowiecka
  Kategoria
  KIKU

  Organizator

  KIKU
  Strona WWW
  https://kiku.waw.pl

  Współorganizator

  Dodaj komentarz