Zimowy Obóz Aikido i Ken-Jutsu 2020

Nowa lokalizacja

Hotel ORLE ***

Termin

10 - 15 lutego 2020

Prowadzący

Tomasz Sowiński
6 Dan

Aleksandra Sowińska
3 Dan

Lokalizacja

Hotel ORLE ***

ul. Lazurowa 8
80-680 Gdańsk – Sobieszewo

 

GPS:
54.345924
18.875085

 

Hotel ORLE
Lazurowa 8
80-680 GDAŃSK - Sobieszewo

 

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE JESZCZE DZIŚ

(UMOWA PO POTWIERDZENIU OD ORGANIZATORA)

ZAPISY JUŻ SĄ DOSTĘPNE

Aby dokonać zgłoszenia na obóz SOTO, wypełnij dokładnie poniższy formularz i wciśnij przycisk “Wyślij”. W ciągu najbliższych dni obsługa Recepcji SOTO zgłosi się do Ciebie w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca na Obóz SOTO. Zaliczka w wysokości 400,-zł powinna zostać wpłacona w ciągu 7 dni od potwierdzenia Rezerwacji. O przyjęciu na obóz decyduje kolejność zgłoszeń. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel .+48 22 299 01 30 (czynny w godzinach pracy Klubu) lub e-mail: recepcja@soto.waw.pl

   Obozy SOTO to ciesząca się wielką popularnością od pierwszej edycji propozycja spędzenia wakacji zarówno dla najmłodszych jak i dla dorosłych w aktywny, emocjonujący i pełen atrakcji sposób. Wypełnione szeregiem zajęć, świetnie zorganizowane i przede wszystkim bardzo aktywne obozy SOTO stały się naszą wizytówką.

   Możesz wybrać m.in. turnus przygodowy dla dziecka oraz turnus sztuk walki dla młodzieży lub osób dorosłych odbywające się w tym samym czasie.

TURNUS I

Obóz Przygodowy dla Dzieci
Przygoda w Krainie Kryształowego Smoka
 

TURNUS II

Zimowy Obóz Sztuk Walki
AIKIDO – KEN-JUTSU
Cena uczestnictwa:
1310,-zł lub 1240,-zł
Zniżki: 50,-zł i 20,-zł

Dokonując zgłoszenia oraz pełnej wpłaty do 15.10.2019r. oszczędzasz 50,-zł
Twoja cena = 1260,-zł

Jeśli uczestniczyłeś w poprzednich Obozach SOTO
oszczędzasz 20,-zł
Twoja cena = 1290,-zł lub 1240,-zł

+ Dojazd: 170,-zł / w dwie strony
lub 95,-zł / w jedną stronę

Aby dokonać zgłoszenia na obóz SOTO, wypełnij i wyślij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (widoczny powyżej).

Zaliczka w wysokości 400,-zł powinna zostać wpłacona w ciągu 7 dni od potwierdzenia Rezerwacji na wskazane konto.

Liczba miejsc na obóz jest ograniczona. O przyjęciu na obóz decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel .+48 22 299 01 30 (czynny w godz. pracy Klubu) lub e-mail: recepcja@soto.waw.pl

W CENIE:

  •    zakwaterowanie w Hotelu ORLE ***,
  •    opiekę wychowawczą wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dla osób niepełnoletnich
  •    opiekę medyczną
  •    wyżywienie – 3 bardzo smaczne posiłki dziennie plus podwieczorek
  •    aktywny program zajęć tematycznych dla dzieci (m.in. nauka Origami, Kaligrafii japońskiej, zajęcia plastyczne itp.)
  •    zajęcia sportowo-rekreacyjne (m.in. zajęcia lekkoatletyczne, gry zespołowe, podchody, elementy sztuk walki, zajęcia na dworze, zabawy terenowe w lesie)
  •    zajęcia sztuk walki (m.in. Aikido – w tym AikiKen, AikiJo i Tanto oraz Ken-Jutsu – w tym Tai-Jutsu, Ken, Jo, Tanto) dla młodzieży i dorosłych
  •    wycieczki piesze dla dzieci
  •    ubezpieczenie NNW

  Dokumenty

  Zebranie informacyjne odbyło się
  18.12.2019 o godzinie 19.00
  w SOTO ul. Duracza 23, Warszawa

  Informacja
  INFORMACJA (pdf)
  Umowa
  UMOWA UCZESTNICTWA (pdf)
  Karta Kwalifikacyjna
  KARTA KWALIFIKACYJNA (pdf)
  Plan Dnia
  PLAN DNIA (pdf)
  Zgoda Na Przekazanie Dziecka
  ZGODA NA PRZEKAZANIE DZIECKA POD OPIEKĘ (pdf)
  Informacje Na Wyjazd
  INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA WYJAZD DLA UCZESTNIKÓW (pdf)

  Regulamin

  Prosimy uczestników i opiekunów o zapoznanie się z poniższym Regulaminem Obozów SOTO:

  1. Rezerwacji miejsca na obóz dokonuje się poprzez: prawidłowe wypełnianie formularza zgłoszeniowego na stronie, uzyskanie potwierdzenia rezerwacji od KIKU oraz dokonanie wpłaty zaliczki na konto organizatora podane w mailu potwierdzającym rezerwację. Wpłaty zaliczki należy dokonać w terminie do 7 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji miejsca na obóz. Pozostałą kwotę należności za obóz należy wpłacić najpóźniej do 15 stycznia 2020r. Ilość miejsc na obóz jest ograniczona. O przyjęciu na obóz decyduje kolejność zgłoszeń.

  Zasady przyznawania zniżek:
   - Zniżka za udział w poprzednich obozach
  organizowanych przez KIKU lub SOTO - 20,-zł oraz 
   - Zniżka za zgłoszenie i pełną płatność za obóz do dn. 15.10.2019r. - 50,-zł

     Uczestnik zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym terminie wymagane przez organizatora dokumenty, do których zalicza się Umowę Uczestnictwa w Obozie, Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika Wypoczynku (dot. osób niepełnoletnich i uczących się).  Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w obozie z winy Uczestnika.

  2. Uczestnik, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego, jego rodzice lub prawni opiekunowie, odpowiadają za szkody wyrządzone z jego winy podczas trwania imprezy i zobowiązani są do pokrycia wszelkich strat powstałych z tego tytułu w miejscu powstania szkody.

  3. Organizator ma prawo odwołania obozu, bądź zmiany lokalizacji z przyczyn od siebie niezależnych jak np.: brak wymaganego minimum uczestników, siły wyższe (klęski żywiołowe, działania wojenne, epidemie), decyzje władz państwowych i innych instytucji.

  4. W przypadku przerwania podróży lub pobytu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana.

  5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania ramowego rozkładu dnia - nie spóźniania się na posiłki, uczestnictwa w zajęciach, przestrzegania ciszy nocnej.

  6. Wszystkich Uczestników obejmuje nakaz podporządkowania się poleceniom kadry obozu, oraz zakaz samodzielnego oddalania się od grupy.

  7. W przypadku wszelkich dolegliwości, nieszczęśliwych wypadków itp. należy powiadomić kadrę obozu; koszty lekarstw i interwencji specjalistycznych (np. wizyta u stomatologa itp.) Uczestnik obozu pokrywa we własnym zakresie.

  8. Obowiązkiem Uczestnika jest przestrzeganie wszelkich regulaminów szczegółowych (np. regulamin bhp, p.-poż., kąpieli, wycieczek górskich itp.) oraz zachowywanie szczególnej ostrożności podczas treningów, gier, zabaw, wycieczek, kąpieli itp.

  9. Uczestnik jest zobowiązany do czynnego uczestnictwa w prostych pracach obozowych.

  10. Zasadą obozu jest wzajemna pomoc, życzliwość i troska o słabszych.

  11. Na obozie, przez cały czas jego trwania obowiązują zakazy:

        - używania otwartego ognia na terenie użytkowanych obiektów

        - palenia papierosów, picia alkoholu oraz stosowania innych używek

  12. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu grozi usunięciem uczestnika z obozu bez zwrotu kosztów obozu w trybie natychmiastowym.

  13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O usługach turystycznych (jednolity tekst: DzU z 2004r. Nr 223 poz.2268 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy o ochronie konsumenta.

  Kierownictwo KIKU

  Obejrzyj zdjęcia z poprzednich obozów
  GALERIA ZDJĘĆ - Poprzednie Obozy SOTO


     
  Obozy SOTO możemy ogólnie podzielić na dwa rodzaje. Przede wszystkim obozy sztuk walki, na które zapraszamy młodzież i dorosłych chcących intensywnie poćwiczyć i zgłębić tajniki m.in.  Aikido, Judo, Ju-Jitsu, Karate, Ken-Jutsu, Kyudo i Samoobrony (uwaga - lista Dostępnych sztuk Walki na poszczególnych turnusach podana zostaje w opisie danego turnusu). Drugim rodzajem obozów SOTO są specjalnie przygotowywane dla najmłodszych obozy przygodowe - W Krainie Szmaragdowego Smoka - latem i W Krainie Kryształowego Smoka - zimą. Wiele atrakcji tych obozów jest opartych o nieustanną rywalizację klanów, które przez cały czas zdobywają cenne punkty za osiągnięcia i wyniki w wielu grach, zabawach oraz codziennych czynnościach obozowych. Dzięki temu dzieci nabywają jeszcze więcej umiejętności, uczą się zdrowej i uczciwej rywalizacji, poznają zasady kodeksu Bushido i świetnie się bawią.

     W dniach 10 - 15 lutego 2020 przygotowaliśmy turnus przygodowy dla dzieci p.t. Przygoda w Krainie Kryształowego Smoka (TURNUS I) oraz odbywający się równolegle obóz Sztuk Walki - młodzieżowo-dorosły (TURNUS II). Zapraszamy serdecznie Rodziców wraz z dziećmi do udziału we wspólnym aktywnym wypoczynku. Dzieci przez cały czas mają opiekę, w stu procentach zorganizowany czas, więc Rodzice mogą całkowicie oddać się swojej pasji i ćwiczeniom na macie lub innym aktywnościom rekreacyjno-sportowym. Dzieci, szczególnie małe - w wieku od 7 lat nie będą tak bardzo tęskniły za swoimi Rodzicami udając się na swoją pierwszą w życiu przygodę wakacyjną poza domem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystkie dzieci będą mogły wziąć swoich Rodziców na obóz. Cała kadra instruktorska i wychowawcza SOTO pełni w tym czasie rolę najbliższych opiekunów, przyjaciół do których dzieci mogą zawsze się zwrócić ze swoimi troskami i problemami. Na naszych obozach jednak dzieci nie mają czasu na tęsknoty. Wspaniała atmosfera, mnóstwo atrakcyjnych zajęć i wyśmienita zabawa pozwalają dzieciom spędzić ten czas w sposób taki, że gdy obóz się kończy, dzieci nie chcą jeszcze wracać do domów. To jest dla nas organizatorów, najwyższa zapłata za wspólnie spędzony czas.

  Obozy organizujemy w miejscach niezwykłych – w których kontaktu z czystą, nieskażoną naturą, atrakcjami lokalnymi i dobrym zapleczem do ćwiczeń, zabaw, wypraw, zwiedzania, odpoczynku, wycieczek nie brakuje. Program przygotowujemy zawsze z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu tego potencjału, w szczególności – przyrody, infrastruktury i turystycznych atrakcji.

  A od 1996 roku, organizując letnie i zimowe wyjazdy dla dzieci i młodzieży, gościliśmy już w Rawie Mazowieckiej, Sobieszewie koło Gdańska, Ameliówce koło Kielc, Sulejowie koło Piotrkowa Trybunalskiego, Pięknej Górze koło Giżycka, Bęsi koło Olsztyna, Lubeni koło Rzeszowa, Jeleniej Górze, Olsztynie, Sławianowie, Izabelinie, Bornem Sulinowie, Wiktorowie, Zamościu i w Ustroniu koło Wisły.

  Dla ciała, ducha i dla oka.

  Dla ciała, ducha i dla oka. Tak w skrócie można by streścić charakter obozów organizowanych przez nasz ośrodek. Do skorzystania z naszej propozycji zapraszamy wszystkich. Wiek, sprawność fizyczna czy zainteresowanie sztukami walki ma drugorzędne znaczenie. Stawiamy na atrakcyjny wypoczynek, podczas którego staramy się aktywnie spędzić czas ćwicząc, bawiąc się, grając, jak również poznając inne kultury.

  Podczas każdej edycji chcielibyśmy naszym obozowiczom przybliżać kulturę dawnej Japonii. Podczas zajęć, w których pracujemy nad naszym ciałem, przemycamy wiedzę o historii i kulturze kraju Kwitnącej Wiśni. Uczestnicy będą mieli okazję wzbogacić swoje doświadczenia i wiedzę. Zajęcia będą miały charakter popularyzatorski i gwarantujemy, że specjalistyczna wiedza, ani wcześniejsze przygotowanie nie jest konieczne. Wystarczy ciekawość.

  Nasze obozy przygodowe mają charakter rekreacyjny, dlatego każdy znajdzie w ramach naszych propozycji coś dla siebie. Nie stawiamy żadnych oczekiwań względem znajomości sztuk walki, czy kondycji fizycznej. Osoby mniej sprawne fizycznie nie muszą się obawiać – dla każdej grupy wiekowej i poziomu sprawności przygotowaliśmy odrębny zestaw zajęć.

  Obozy sztuk walki są nieco bardziej wymagające. Jest na nich większa intensywność ćwiczeń, ale jest także czas na relaks i wypoczynek. Przede wszystkim są to obozy, które mają kształtować nasze charaktery, usprawniać nasze ciało, uczyć techniki i zwiększać naszą wytrzymałość fizyczną, tak aby osiągane umiejętności dawały satysfakcję i zwiększały pewność siebie, pewność, że ćwiczone sztuki walki będą skuteczne i pomogą nam się obronić w sytuacji zagrożenia.

     Z drugiej strony, aktywny wypoczynek, dobra zabawa, maksymalny relaks w pięknej okolicy i ciekawie pomyślane zajęcia – to w naszym przekonaniu najlepsza forma spędzania wakacji. W zależności od wybranego turnusu i lokalizacji konkretnego obozu, oprócz codziennych treningów Sztuk Walki, takich jak Aikido, Judo, Karate, jo, tanto i Ken-Jutsu na sali z matą, bądź na powietrzu proponujemy kąpiele w strzeżonym basenie, pływanie kajakami, potrenowanie celności strzałów z łuku itp. Wycieczki rowerowe dostarczą wielu wrażeń obcowania z nieskażonym cywilizacją środowiskiem. Będzie okazja dotlenić ciało i zrobić masę zdjęć pięknej naturze.

     Dla najmłodszych i nieco starszych dzieci przygotowaliśmy zestawy zajęć sportowych, ćwiczenia korygujące wady postawy, rozwijające siłę, zręczność. Będziemy doskonalić umiejętności pływackie, rozwiniemy orientację przestrzenną. Ucząc i bawiąc pragniemy także wychowywać - w duchu zasad zdrowej rywalizacji i zespołowego działania.

  W ramach kosztu turnusu standardowo zapewniamy zakwaterowanie, pełne i smaczne wyżywienie, program treningowy na terenie ośrodka, ubezpieczenie NNW uczestników, opiekę wychowawczą, medyczną i instruktorską. Już teraz zachęcamy do zapoznania się z naszą propozycją w zakładce Turnusy.

   

  Poprzednie Obozy KIKU i SOTO

  GALERIA

  Obejrzyj zdjęcia z poprzednich obozów KIKU i SOTO
  ZOBACZ

  Wydarzenie zostało zakończone.

  Data

  pon. - niedz., 10 - 16 lut 2020
  Expired!

  Czas

  All Day
  GDAŃSK - SOBIESZEWO

  Lokalizacja

  GDAŃSK - SOBIESZEWO
  Hotel ORLE, Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk
  Kategoria
  KIKU

  Organizator

  KIKU
  Strona WWW
  https://kiku.waw.pl

  Współorganizator

  Dodaj komentarz